Huisartsenpraktijk Obbink en Meinders

Klachten

Alle medewerkers van huisartsenpraktijk Obbink en Meinders streven er naar om op vriendelijke en professionele wijze hulp te verlenen. Toch lukt dit niet altijd en gebeuren er soms dingen die we zelf achteraf ook graag anders hadden gezien.

Indien u iets is overkomen waar u niet tevreden over bent, laat het ons weten. U kunt dit doen door een gesprek met een van de medewerkers aan te vragen of door een klachtenformulier in te vullen. Het klachtenformulier kunt u aanvragen bij de assistente.

Uw klacht wordt door een van de huisartsen in behandeling genomen. Wij streven ernaar om uw klacht binnen 14 dagen in behandeling te nemen en af te ronden. U ontvangt van ons altijd een terugkoppeling; dat kan telefonisch of in een gesprek fysiek bij ons op de praktijk.

Klachtenfunctionaris

Is dit lastig voor u of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris.

De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk.

U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van SKGE.

De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken op telefoonnummer 088-0229100.

Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die ook jurist is.

Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend.

Meer informatie kunt vinden in de op https://www.skge.nl/